×
×

Gestió d’actius

Gestió d’Actius

La realitat del sector immobiliari a Espanya ha causat que un gran nombre d’immobles i una gran quantitat de terrenys s’hagin concentrat en operadors immobiliaris globals. Punt Arquitectes col·labora amb diverses entitats en la gestió d’aquests actius, analitzant i depurant cada cas per trobar el valor afegit en cada cas particular. Això deriva en la transformació i la revalorització d’aquests actius per facilitar la seva nova adquisició per empreses i particulars.

Per aquesta raó oferim els següents serveis:

 • Anàlisis de l’admissió d’actius. Depuració tècnica.
 • Gestió dels actius. Incidències, estudis…
 • Desenvolupament urbanístic.
 • Gestoria externalitzada de sol.
 • ‘Due diligence’.
 • Estudis de mercat.

Auditoría de projectes i obres:

 • Verificació de l’estat de desenvolupament del projecte.
 • Anàlisi de l’adequació a la normativa vigent.
 • Comprovació de l’estat de les diferents llicències, d’obres, ambientals, etc.
 • Comprovació de l’estat real de les obres.
 • Identificació de les lesions existents.
 • Aixecament de l’estat actual i elaboració de la documentació per licitar l’obra.
 • Elaboració dels Parts per Incidència (PPI), previs a la recepció de l’obra.
 • Seguiment de la correcta execució fins a la recepció definitiva.
 • Tramitació de la documentació final d’obra. Llibre de l’edifici, cèdula d’habitabilitat, llicència ambiental, etc.