×
×

PLA ESPECIAL LA TORRE NEGRA

Pla Especial d'alineacions i rasants i Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació TN2 de la Torre Negra.

PLA ESPECIAL LA TORRE NEGRA

Sant Cugat del Vallés, Barcelona

2008 – En curs

Superfície = 23.735 m²

Descripció:
Pla Especial d’alineacions i rasants i Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació TN2 de la Torre Negra.