×
×

Can Barata

Punt-Arquitectes-Can-Barata
CAN BARATA
 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona

2006- en curs
Superfície = 251.584 m²

Client: Ajuntament de Sant Cugat del Vallés.

Descripció:
Projecte de Reordenació, Reparcel·lació i urbanització del sector de Ca Barata.