×
×

Barna Wagen

BARNA WAGEN VALL D’HEBRON
Barcelona
2012

Tipus d’obra: Reforma.
Superfície = 311 m².

Client: Volkswagen Group Retail Spain S.L.

Descripció:

Reforma de les instal·lacions de Barna WagenVall d’Hebron. Concessionari Audi SelectionPlus. Nou interior d’un edifici destinat a concessionari Audi seguint les directrius de la marca. Modificació dels rètols exteriors i senyalització d’accés.