×
×

Altres serveis

En Punt Arquitectes, a més de realitzar projectes i obres, també duem a terme tràmits administratius necessaris com a llicències d’obra, llicències d’activitat i d’obertura, inspeccions tècniques d’edificis (ITE), cèdules d’habitabilitat i certificats energètics.

En primer lloc, realitzem els diferents tipus de llicències:

Llicències d’obra. Per realitzar una reforma, una obra nova i/o un canvi d’ús, és necessari realitzar una sèrie de procediments administratius obligatoris. Depenent del tipus d’obra, es requerirà una llicència d’obres menors o llicència d’obres majors.

Llicència d’obertura i activitat. Per obrir un comerç, local o una oficina, és necessari realitzar una sol·licitud de llicència d’obertura i es precisa que arquitectes o aparelladors redactin aquests informes i els acreditin. En Punt Arquitectes ens encarreguem tant de la preparació dels documents, com de l’adaptació del local, si resulta necessària.

En segon lloc, documents oficials necessaris per a revisar l’estat general de qualsevol tipus d’edifici:

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). La Inspecció Tècnica d’Edificis estudia i avalua l’estat general d’un edifici d’habitatges per verificar la seva seguretat, accessibilitat i el seu estat de conservació. En Punt Arquitectes, realitzem els informes necessaris per la ITE i els projectes relacionats. La inspecció és obligatòria per a tots els edificis plurifamiliares d’habitatges segons la seva antiguitat.

Cèdula d’habitabilitat. La cèdula o permís d’habitabilitat és el document que acredita que l’immoble o habitatge compleix els requisits d’habitabilitat que exigeix la normativa corresponent. Punt Arquitectes realitza les gestions necessàries per obtenir la cèdula d’habitabilitat: visita a l’immoble, emplenament del formulari i gestions administratives. Aquest document té una vigència de 10 anys des de la seva expedició i ha de tramitar-se de nou després de passar aquest temps.

I, finalment, certificats que tenen relació amb la qualitat energètica dels edificis, habitatges o locals:

Certificació energètica. És un tràmit necessari obligatori per a tots els edificis, habitatges i locals que es vulguin llogar o vendre. En Punt Arquitectes realitzem certificats energètics, i això inclou la visita a l’immoble, els mesuraments corresponents i la redacció de l’informe. Tots aquests són passos previs necessaris per sol·licitar i obtenir el certificat energètic.